The latest map of the Maldives

North Huvadhu Atoll (GA) (Gaafu Alif Atoll) Maps

Northern Huvadhu Atoll or Gaafu Alifu is an administrative division of the Maldives created on February 8, 1962 when Huvadhu Atoll was divided into two districts. Gaafu Alifu corresponds to the northeastern section of this large natural atoll north of the line extending between the channels of Footukandu and Vaarulu Kandu. The capital of this district is Vilingili.

Inhabited islands - Dhaandhoo, Dhevvadhoo, Dhiyadhoo, Gemanafushi, Kanduhulhudhoo, Kolamaafushi, Kondey, Maamendhoo, Nilandhoo, Vilingili (capital of Gaafu Alif Atoll)

Uninhabited islands - Araigaiththaa, Baavandhoo, Baberaahuttaa, Bakeiththaa, Beyruhuttaa, Beyrumaddoo, Bihuréhaa, Boaddoo, Bodéhuttaa, Budhiyahuttaa, Dhevvalaabadhoo, Dhevvamaagalaa, Dhigémaahuttaa, Dhigudhoo, Dhigurah, Dhonhuseenahuttaa, Falhumaafushi, Falhuverrehaa, Farudhulhudhoo, Fénéhuttaa, Fenrahaa, Fenrahaahuttaa, Funadhoovillingili, Funamaddoo, Galamadhoo, Haagevillaa, Hadahaa, Hagedhoo, Heenamaagalaa, Hirihuttaa, Hithaadhoo, Hithaadhoogalaa, Hulhimendhoo, Hunadhoo, Hurendhoo, Idimaa, Innaréhaa, Kalhehuttaa, Kalhudhiréhaa, Kanduvillingili, Keesseyréhaa, Kendheraa, Koduhuttaa, Kondeymatheelaabadhoo, Kondeyvillingili, Kudalafari, Kuddoo, Kudhébondeyyo, Kudhéfehélaa, Kudhéhuttaa, Kureddhoo, Lhossaa, Maadhiguvaru, Maaféhélaa, Maagehuttaa, Maakanaarataa, Maamutaa, Maarandhoo, Maaréhaa, Mahaddhoo, Maththidhoo, Maththuréhaa, Médhuburiyaa, Médhuhuttaa, Medhuréhaa, Melaimu, Meradhoo, Minimensaa, Munaagala, Munandhoo, Odagallaa, Raaverrehaa, Rinbidhoo, Thinrukéréhaa, Uhéréhaa, Viligillaa, Vodamulaa

Disappeared islands - Aligalehuttaa, Falhukolhurataa, Galuréhaa, Havvaadhiyekuyyaakéeranahthedhinerehaa, Kakadiherehuttaa, Odafuttaa, Parehulhedhoo, Thabaidhoo, Vagaathugalfuttaa, Viligili